Nógrádsáp – Kisboldogasszony-templom
Nógrádsáp – Kisboldogasszony-templom
Nógrádsáp – Kisboldogasszony-templom
Nógrádsáp – Kisboldogasszony-templom
Nógrádsáp – Kisboldogasszony-templom
Nógrádsáp – Kisboldogasszony-templom
Nógrádsáp – Kisboldogasszony-templom
Nógrádsáp – Kisboldogasszony-templom
Nógrádsáp – Kisboldogasszony-templom
Nógrádsáp – Kisboldogasszony-templom

Nógrádsáp – Kisboldogasszony templom

Körítőfallal övezett, egyhajós, keletelt templom, nyugati oromfalán félig konzolosan kiugró nyolcszögletű toronnyal és a hajónál keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel.

Az egy periódusban, a 15. század elején felépült templom nyíláskereteinek túlnyomó része gótikus, az ablakokban több helyen mérművekkel.

A belsőben kiemelkedő érték a hajóban és a szentélyben is megmaradt a gótikus boltozat, valamint az építésnél kissé későbbi gótikus falképek (megfeszített Krisztus, Mária, Szent János, Köpönyeges Madonna, Szent Apollónia kínzása, Szent Miklós és más szentek).

Nógrádsáp – Kisboldogasszony templom - Középkori templomok Nógrád megyében